Xe tai lanh Xe tai lanh
1/1 2 Yeu thich

Đào tạo kỹ năng làm việc theo nhóm     

               

1. Định nghĩa     

                Lãnh đạo, quản lý và các nhân viên của Tân Bảo An bắt buộc phải tham dự các khóa học về kỹ năng làm việc theo nhóm - teamwork do công ty tổ chức (6 tháng / lần)

2. Giá trị              

                 - Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm

                 - Nâng cao tính chuyên nghiệp

                 - Phục vụ khách hàng tốt hơn sự mong đợi

                 - Phát triển khả năng

                 - Góp phần phát triển công ty

3. Chi phí            

                Chi phí do công ty tài trợ 100%  

4. Quy trình thực hiện   

                6 tháng / lần

swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
bootstrap carousel