Xe tai lanh Xe tai lanh
1/1 2 Yeu thich

 Đào tạo các kỹ năng khác             

               

1. Định nghĩa     

                Lãnh đạo, quản lý và các nhân viên của Tân Bảo An có thể yêu cầu được đào tạo các kỹ năng khác nếu thấy cần thiết        

2. Giá trị              

                 - Nâng cao tính chuyên nghiệp

                 - Phục vụ khách hàng tốt hơn sự mong đợi

                 - Phát triển khả năng

                 - Góp phần phát triển công ty

3. Chi phí            

                Chi phí do công ty tài trợ 100%           

4. Quy trình thực hiện   

                Thực hiện khi có yêu cầu

swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
bootstrap carousel